Formulár na vytknutie vady

Internetového obchodu www.draciekarty.sk

Dragon Hearts s. r. o., Karola Adlera 1938/18, Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02, Slovenská republika
 
Zákazník
Meno a priezvisko:
Adresa:
Telefónne číslo/ emailová adresa:
 
Reklamovaný tovar/služba
Číslo dokladu o kúpe, alebo záručného listu:
Názov:
Dátum zakúpenia:
Príslušenstvo:
Popis Závady:
 
______________________________________________________________________________
Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom /požadované začiarknite/:
□Výmena tovaru 
 □ Oprava tovaru

 
 
V prípade ak bude reklamácia vybavená vrátením peňazí a ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:
 
 
V .................................... dňa: …………………                                       
 
............................................
Podpis zákazníka