Reklamačný formulár

Internetového obchodu www.draciekarty.sk

Dragon Hearts s. r. o., Karola Adlera 1938/18, Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02, Slovenská republika
 
Zákazník
Meno a priezvisko:
 
Adresa:
 
Telefónne číslo/ emailová adresa:
 
Reklamovaný tovar/služba
Číslo dokladu o kúpe, alebo záručného listu:
 
Názov:
 
Dátum zakúpenia:
 
Príslušenstvo:
 
Popis Závady:Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom /požadované začiarknite/
 
□Výmena tovaru 
□ Oprava tovaru 
□ Vrátenie peňazí 
□ Zľava z kúpnej ceny 
□Iné..............................................................

 
V prípade ak bude reklamácia vybavená vrátením peňazí a ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:
 
 
V .................................... dňa: …………………                                        


............................................
Podpis zákazníka           

Reklamačný formulár - odkaz na stiahnutie 

This site is not part of the Facebook website or Facebook Inc. Additionally, this site is NOT endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK, Inc.